Arbetsmiljöpolicy

Jobstep Sverige ska vara en säker och utvecklande arbetsplats som präglas av respekt och förtroende för individen. Personalen ska trivas med sina jobb och identifiera sig med företaget. En positiv arbetsmiljö är avgörande för verksamhetens framgång, därför ska vi arbeta aktivt för att förebygga ohälsa och risker i det dagliga arbetet och verka för att bibehålla ett starkt och sammanhållet arbetsteam.

Vi ska jobba systematiskt och planerat med vårt miljöarbete och brandskyddsarbete, vilka omfattar alla våra medarbetare och deltagare. Lokaler, utrustning, arbetsmetoder, arbetsorganisation och den psykosociala arbetsmiljön ska vara trivsam och säker för alla anställda. Målsättningen är att vi ska ha en låg sjukfrånvaro och att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av arbete.

Jobsteps arbetsmiljö- och skyddsverksamhet baseras främst på regler och intentioner i arbetsmiljölagen samt från olika föreskrifter arbetsmiljöverket men utformas självklart i samverkan med de anställda. Ledning, anställda och deltagare är skyldiga att medverka i skyddsarbetet och följa regler och skyddsföreskrifter.