Kvalitetspolicy

Jobstep Sverige är en aktiv och innovativ partner till organisationer som är i behov av att erbjuda stöd till individer. Genom våra program vägleder vi individen till förbättrad livskvalité. För oss innebär detta att vi ska göra skillnad för individen och vid alla tillfällen, i alla uppdrag, alltid leverera bästa möjliga resultat.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Arbeta processinriktat med tydligt formulerade kvalitetsmål
  • Ha ett professionellt arbetssätt där vi gör rätt från början

För att uppnå detta ska hela vår verksamhet:

  • Följa upp vårt arbete mot uppsatta kvalitetsmål
  • Ständigt vidareutveckla vårt arbetssätt
  • Följa lagar och förordningar samt tillgodose våra intressenters krav