Miljöpolicy

Jobstep arbetar aktivt med miljön i åtanke. Vår grundinställning är att vi tillsammans kan göra stor skillnad med små enkla handlingar. Vår miljöpolicy innefattar följande riktlinjer:

  • Vid inköp ska vi göra miljömedvetna val och välja det mest miljöfördelaktiga alternativet i de fall vi kan.
  • När resor planeras ska alternativ som minskar vår klimatpåverkan alltid övervägas. Kollektivtrafik och samåkning ska eftersträvas i största möjliga mån.
  •  Samtliga medarbetare ska veta hur återvinningsarbetet är organiserat på arbetsplatsen och vi ska arbeta kontinuerligt för att förbättra vår avfallshantering.
  • Företaget ska fortsätta arbeta med vår handlingsplan innehållandes övergripande mål för hur vi ska förbättra och fördjupa vårt miljöarbete.