Vi är en jobbskapande partner

Om oss

Jobstep Sverige är en kompletterande aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi samarbetar med organisationer och stödjer arbetssökande på deras väg till jobb, studier eller praktik.

 

Vi arbetar inom följande affärsområde: 

  • Arbetsmarknadstjänster
  • Rekrytering och bemanning
  • Kompetensutveckling och omställning

Vi finns på flera orter runt om i Sverige. Till deltagarnas hjälp finns våra kompetenta och erfarna handledare, som även erbjuder språkstöd på flera olika språk.
Målet är att våra deltagare ska kunna närma sig arbetsmarknaden genom handledning och aktiviteter, för att slutligen nå en långvarig anställning.

Vår kompetens

Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet av att stödja arbetssökande till framgångsrika resultat. Vi har daglig kontakt med företag/arbetsgivare vilket säkerställer kvaliteten på de företag vi samarbetar med. Alla vi som arbetar på Jobstep har olika utbildning och erfarenhet, allt från svetsare till beteendevetare. Vi har även erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, vilket gör att vi har god kännedom om anpassning så som tekniska hjälpmedel.

 

Vi har kunskap om arbetsmarknadens villkor och möjligheter.

Vi har flerspråkig personal med stor erfarenhet som kan stödja dig som nyanländ.

Hur gör vi?

Vi arbetar med att göra dig medveten om dina styrkor så du kan använda dig av dem på ett optimalt sätt. Det handlar om att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål och att frigöra energi och kreativitet.

Fördjupade kunskaper

Vi på Jobstep har stor förståelse för dig och din situation. Några av oss har egna erfarenheter av såväl arbetslöshet som utbrändhet. Våra upplevda erfarenheter har gett oss fördjupad kunskap och ett särskilt perspektiv på arbetslivet. Tveka inte att kontakta oss om du vill ta reda på hur vi gjorde för att ta oss ifrån denna situation!

Kontakter

Genom åren har vi skaffat oss ett stort kontaktnät som innefattar en mängd företag.
Till några av dessa verksamheter är vi även en strategisk partner, då partnerskapet blivit djupare än att hjälpa till vid rekrytering.