Stöd och Matchning

Jobstep erbjuder tjänsten Stöd och Matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Din framgång är vår belöning.

Våra engagerade handledare är experter på jobb.

Branschöverskridande samarbeten

Vi har samarbete med företag inom en mängd olika branscher.

Kompetensutvecklande aktiviteter

Vi har aktiviteter som höjer dig och stärker din roll på arbetsmarknaden.

Om tjänsten

Stöd och matchning är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och vill komma ut på arbetsmarknaden snabbt. Din handläggare på Arbetsförmedlingen bedömer om du kan del av tjänsten och vilken nivå av stöd du behöver av oss. Under anvisningstiden får du individuell handledning och aktiviteter som är passar dina behov.

Vi erbjuder bland annat språkstöd, hjälp med att skriva CV och personligt brev, stöd att hantera datorn vid jobbsökning och förberedning inför anställningsintervju.

Jobstep ger dig

JobStep ger dig:

 • Individuell matchning
 • Företagskontakter
 • Studiebesök
 • Workshops
 • Språkstöd och språkträning
 • Egen plan till resultat
 • Motivation till att nå ditt mål
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Hjälp med att hitta en passande praktikplats

Vägen till Stöd och Matchning

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen eller Etableringsuppdraget har möjlighet att ta del av Stöd och matchning hos Jobstep.

 • Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Jobstep.
 • Din handläggare bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.
 • Välj en inskrivningsadress.
 • Vi på Jobstep kallar dig när vi fått startbesked.

Vad andra säger om oss